Disclaimer en voorwaarden

Harthoud verleent u hierbij toegang tot www.harthoud.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Harthoud behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Harthoud spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Harthoud.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Harthoud nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Harthoud en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Harthoud, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Wij hanteren de Nederland ICT voorwaarder, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hierbij gaat het om de volgende modules:

  • Module 1: Algemeen
  • Module 5: Ontwikkeling en onderhoud van een website
  • Module 6: Webhosting
  • Module 9: Advisering, consultancy en projectmanagement

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Meer weten?

Wij maken graag eens vrijblijvend kennis om je bedrijf en situatie te leren kennen. Zet de eerste stap richting een betere online strategie en ontdek wat Harthoud voor je kan betekenen!

Neem contact op